nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de recente ontwikkelingen, tentoonstellingen en andere activiteiten van Atelier Els Maasson? Meld u aan voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief:

* Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet gedeeld met derden. Wilt u afmelden? Stuur mij een berichtje.
 

 
 
 
Els Maasson (1967) werkt als beeldend kunstenaar, maakt grafiek en objecten en studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag van 1987 – 1992.
Sindsdien exposeert zij haar werken in binnen- en buitenland.

Gedetailleerd CV (PDF)
 
 

Werkbeschrijving

“In mijn werk vind je dieren en planten als beeld en vorm
op zich, maar ook als personificatie van wat er in mij leeft, waarnaar ik verlang, waarvan ik houd en de manier
waarop ik associeer”.


“Afbeeldingen van dieren en planten, meestal voorzien van een tekst of een titel, als toevoeging bij het beeld; zo zien de meeste werken van Els Maasson er uit. Het werk is direct herkenbaar door de persoonlijke beeldtaal. En tegelijkertijd hebben de beelden het universele van het soort oude prentenboeken waar je een leven lang herinneringen aan hebt, nadat je ze als kind voor het eerst hebt gezien. Te denken valt aan de werken Theo van Hoytema of Samuel Jessurun de Mesquita; totaal ander werk maar ook met die duidelijkheid die maakt dat de beelden in het geheugen gegrift worden.


Afbeeldingen (v.l.n.r.): Theo van Hoytema en Samuel Jessurun de Mesquita.
 

Het werk van Els Maasson gaat uit van twee essenti­ële gegevens. We leven in een wereld die vol staat met tekens en betekenissen. En om die wolk van tekens en betekenissen in stand te houden moeten er beelden gemaakt worden, waarvoor gevoel voor ambacht en zorgvuldige keuze van materiaal van essentieel belang zijn. Deze twee uitgangspunten zijn gelaagd en hebben elkaar nodig.

De betekenissen in de wereld ontstaan doordat de natuur vol is van soorten planten en dieren. Die vormen als in een fabelwereld een afspiegeling van andere werelden, van mensen en van begrippen. Els maakt afbeeldingen van die soorten. Het zijn ook steeds portretten van soorten; het zijn bijvoorbeeld geen afbeeldingen van individuele mussen, maar van De Mus in het algemeen. Zo’n afbeelding wordt dan voorzien van een tekst als in een schoolboek die meer of minder voor de hand liggend bij de afbeelding past.

Els is in die zin de administrateur van de Ark van Noach, waarbij ze in een groots project een leesplank samenstelt van alle dieren van de schepping. Die schepping is op zich al een boek van symbolen en betekenissen. En Els laat letterlijk dat boek zien.

Tegelijkertijd kiest ze de vrijheid om zelf nieuwe betekenissen en associaties toe te voegen in haar teksten en gedichten aan de beelden. Zo laat ze zien hoe zeer de natuur een orakel is en op het zelfde moment een bron voor eigen fantasie. Beeld en betekenis staan betrekkelijk los van elkaar. Ze doet ons vermoeden dat te allen tijde de teksten bij de beelden veranderd kunnen worden. Zo ontstaat een wolk van beelden en betekenissen vol dichterlijke vrijheid, bizar en toch herkenbaar.

Het werk van Els ziet er soms archaïsch uit, maar bij nader inzien zit het vol onverwachte en raadselachtige experimenten, ook in de gecompliceerde samenstel­ling van technieken. Zijn de werken tot stand gekomen in een soort stijf ritueel? Of heeft Els eerst het beeld gemaakt en het vervolgens toegezongen in een gedicht?

En zo worden de werken zeer materiële bewijzen voor het bestaan van een cultuur van nieuwe en oude symbolen die een ieder kan ervaren als die maar open staat voor de schepping, de natuur. Het is een natuur die iedereen om zich heen kan ervaren, van herken­bare bekende dieren en planten. In die zin biedt haar werk een optimistische kijk op de wereld, alledaags en diepzinnig tegelijk.”


Michael van Hoogenhuyze (kunsthistoricus, Leiden)


^ top

 

Links

Galeries:

Tentoonstellingen (selectie):

Collectieven:

Recensies:

Uitwisselingsprojecten:

Opdrachten (selectie):

Publicaties/illustraties (selectie):

Kunstuitleen:

 

 

 

 

Els Maasson